Mielenterveyttä voi vahvistaa

MIELENTERVEYTTÄ VOI VAHVISTAA

2 x 4 tunnin kurssi – keskusteluja - ryhmätyötä - tunnetta

KURSSIN TARKOITUS

Hyppy

Monet asiat vaikuttavat mielenterveyteen – omaan ja läheisten.

On pieniä asioita ja suuria asioita. On hyvä ajatella näitä etukäteen. Joskus pitää toimia taitavasti. Joskus pitää toimia ajoissa.

Tarkoitus on huomata ja muistaa, miten tärkeä oma toimintamme on omalle ja lähimmäistemme mielenterveydelle.

SISÄLTÖ

  1. Mielenterveyden perusteita ja käsitteitä
  2. Tunne
  3. Kriisi
  4. Ihmissuhteet
  5. Elämänhallinta
  6. Mieli työssä

KURSSI

KURSSIN JÄRJESTÄJÄ