Myötäelämisestä myötätuulta

Tukihenkilöt, eli kriisipuhelinpäivystäjät, ovat myötäeläjiä, kuuntelijoita, rinnalla kulkijoita...

Kriisipuhelinpäivystäjät ovat ovat eri-ikäisiä, miehiä ja naisia, erilaisilta ammattialoilta. Heitä yhdistää halu auttaa toisia ihmisiä. He auttavat kuuntelemalla, keskustelemalla ja tarvittaessa ohjaamalla ammattiavun piiriin. Työ on vapaaehtoistyötä. Päivystäjät saavat työnohjausta kuuden viikon välein. Työnohjauksen lisäksi tukihenkilöille järjestetään jatkokoulutusta ja virkistystoimintaa. Meillä on innostava ilmapiiri ja hyvän työyhteisö.

ETSIMME TAVALLISTA IHMISTÄ - Tule tukihenkilöksi

Kriisipuhelinpäivystäjäksi halukkaat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, jonka perustella koulutettavat valitaan. 

Kriisipuhelinpäivystäjälle eli tukihenkilölle annetaan hyvä peruskoulutus. Koulutus sisältää tietoa kriisiauttamisesta, eläytymisharjoituksia, ryhmätehtäviä ja  –keskusteluja sekä teoriaa. Jos olet kiinnostunut tukihenkilötyöstä, niin ota yhteyttä!

Tiedusteluihin vastaa Elina Jääskeläinen 0400 748 508